Copyright 2024 - Custom text here

Specyfikacja wyrobu gotowego - płynne białko pasteryzowane


Produkt wejściowy

Jaja kurze przeznaczone do produkcji masy jajowej

Produkt wyjściowy


 1. PŁYNNE BIAŁKO PASTERYZOWANE;

Opis produktu


Płynne białko jest jednorodnym produktem otrzymywanym z wybitej części treści świeżych jaj kurzych (białko) pozbawionej wszelkich zanieczyszczeń stałych.

Przeznaczenie konsumenckie


Producenci makaronów,
Producenci wyrobów garmażeryjnych,
Producenci wyrobów piekarniczo-cukierniczych;

Charakterystyka procesu


Produkt gotowy powstaje w wyniku wybijania świeżych jaj kurzych, chłodzenia, filtracji, pasteryzacji, chłodzenia, pakowania, magazynowania.

Cechy sensoryczne


Masa białkowa jest produktem:
 • płynnym o jednorodnej konsystencji;
 • smak, zapach naturalny, swoisty dla białka jaja kurzego, barwa odpowiadająca naturalnej barwie białka jaja kurzego;
 • bez zanieczyszczeń stałych.

Cechy mikrobiologiczne • Bakterie Salmonella w 25 g – nieobecne,
 • Gronkowce chorobotwórcze – nieobecne,
 • Listeria Monocytogenes w 25 g – nieobecne,
 • Enterobacteriaceae - < 102,
 • Bakterie tlenowe mezofilne : < 5 x 105;


Cechy chemiczne • Zawartość suchej masy - 12%-14% (±0,5%),
 • Zawartość tłuszczu – 9,0% (±0,5%),
 • Zawartość węglowodanów – 2%,
 • Zawartość metali ciężkich (Pb: 0,05mg/kg, Cd: 0,002mg/kg),
 • Zawartość kwasu mlekowego : ≥1g/kg,
 • Zawartość kwasu butanowego (masłowego): ≥10g/kg,
 • Pozostałości skorup jaj, błon i innych cząstek: ≥100mg/kg;

Oznakowanie jaja


Etykieta jednostkowa na opakowaniu jednostkowym i etykieta zbiorcza na palecie. Etykieta zgodna z obowiązującymi przepisami prawa.

Forma opakowania


 • Worki aseptyczne poj. 10 kg i 20 kg w opakowaniach kartonowych lub skrzynkach z tworzywa sztucznego,
 • Pojemniki z tworzywa sztucznego tzw. zbiorniko - palety  o pojemności 1000 kg,
 • Auto-cysterny izotermy o  pojemności. 25 000 kg.

Wszystkie opakowania są dopuszczone do kontaktu z żywnością.

Termin przydatności do spożycia


Termin przydatności do spożycia podany na etykiecie.
Ustalony na podstawie badań przechowalniczych.

Worki aseptyczne Bag-in-Box: do 30 dni;
Pojemniki 1000l : do14 dni;
Auto-cysterny : 14 dni;

Warunki przechowywania


Chłodnicze : 0 do + 4 ⁰C, bez wahań temperaturowych;

Transport i dystrybucja


Samochody chłodnie przystosowane do przewozu środków pochodzenia zwierzęcego:
 • transport własny,
 • wyspecjalizowana firma logistyczna,
 • transport zewnętrzny odbiorców;

Alergeny, żywność GMO


Wyroby gotowe nie są modyfikowane genetycznie, surowce wykorzystane do produkcji są także wolne od GMO.
Potencjalnym alergenem mogą być jaja kurze.