Copyright 2024 - Custom text here

Article Index

Ustalona i realizowana przez Fermy Koźlakiewicz Sp.j.  Polityka Jakości ukierunkowana jest na  ciągłe dążenie do zaspokojenia potrzeb i wymagań naszych Klientów, szczególnie w zakresie wysokiej jakości i bezpieczeństwa oferowanego produktu jakim są jaja konsumpcyjne, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

W tym celu Firma wdrożyła i  utrzymuje system bezpieczeństwa żywności HACCP (Hazard Analysis ad Critical Control Point) oraz standardy IFS wersja 5 (International Food Standard) i BRC wersja 5 (Global Standard – Food) oraz otrzymała wyróżnienie znakiem PDŻ – POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ. 

Naszym najważniejszym priorytetem jest wzbudzenie zaufania, zadowolenia i satysfakcji klienta z jakości naszego produktu.

Zadowolenie klienta stanowi filar trwałego powodzenia i rozwoju firmy. 

Cele Jakości Fermy Koźlakiewicz Sp.j.:

 1. Spełnienie potrzeb i wymagań Klientów w najwyższym stopniu zgodnych z wymaganiami, specyfikacjami technicznymi oraz przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów i regulacji prawnych,
 2. Rozwój sprzedaży i wzrost konkurencyjności produktu na rynku,
 3. Wdrożenie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w celu wytwarzania produktów bezpiecznych, zdrowych.

Wyznaczone cele Fermy Koźlakiewicz Sp.j. osiągamy poprzez:

 • pełne zaangażowanie Właścicieli oraz pracowników Fermy Koźlakiewicz Sp.j. dla wspólnej realizacji polityki jakości i celów jakościowych,
 • zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, dążąc do ciągłego doskonalenia,
 • systematyczne szkolenie całego personelu dla zapewnienia wymaganych kwalifikacji oraz motywowanie do wykonywania działań jakościowych,
 • ciągłe doskonalenie spełnienia wymagań standardów IFS/BRC,
 • stosowanie systemu bezpieczeństwa żywnościowego HACCP,
 • stosowanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Higienicznej (GHP)analiza pomiaru satysfakcji Klientów oraz przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwań,
 • staranny dobór i współpracowanie z dostawcami oraz stosowanie surowców i materiałów o standardzie jakości i higieny gwarantującym dobrą jakość produktu,
 • wprowadzenie postępu techniczno-technologicznego w oparciu o doświadczenia branży jajczarskiej w kraju i zagranicą,
 • systematyczny przegląd procesów przebiegających w przedsiębiorstwie oraz ich modyfikację,
 • terminową i rzetelną realizację zamówień,
 • ciągłe obniżanie poziomu reklamacji w stosunku do roku poprzedniego,
 • okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów jak też całego Systemu Zarządzania Jakością,
 • przestrzeganie zasad etycznych,
 • spełnienie wymagań ochrony środowiska.

Najwyższe kierownictwo stwarza każdemu pracownikowi warunki i klimat do zrozumienia zadań i odpowiedzialności za jakość oferowanego produktu. Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantują osiągnięcie założonych celów. 

Zapewniamy, że Polityka Jakości jest zrozumiała i stosowana na wszystkich etapach procesów produkcyjnych.

Polityka Jakości wspierana jest odpowiednią edukacją i przeglądana pod względem jej ciągłej aktualności oraz udostępniona każdemu, kto tylko jej zażąda.

Firma w celu dalszego doskonalenia oraz wdrażania  systemów zarządzania jakością oprócz nakładu na szkolenia i sprawy związane z personelem, dużą wagę przykłada do zmian w infrastrukturze i postępu technologiczno-informatycznego, realizując swoje założenia i plany.

Jednym z istotnych elementów produkcji Fermy jest nowoczesna,  wysokiej technologii maszyna sortująco – pakująca do jaj MOBA OMNIA 330 COMBI, dająca możliwości :

 • Identyfikacji i identyfikalności produktu TRACEBILITY
 • Dezynfekcji każdego zapakowanego jaja  światłem UV,
 • Automatycznej selekcji jaj z uszkodzoną skorupą,
 • Pakowania w każdy rodzaj opakowań transportowych i detalicznych,
 • Automatycznego pakowania opakowań jednostkowych w opakowania zbiorcze np. kartony,
 • Automatyczną prześwietlającą lampę pozwalającą określić wysokość komory powietrznej jaj a tym samym świeżość jaj (wiek).

Wydajność maszyny to 120 tys. jaj na godzinę, mamy możliwość pakowania ponad 2 mln.jaj dziennie.

W celu spełnienia oczekiwań klientów co do ilości realizacji zamówień, jakości i bezpieczeństwa produktu, artykuł trafia do klienta bezpośrednio w dniu zniesienia (klasyfikowania) jaj. Zakład pakowania i sortowania jaj konsumpcyjnych głównie bazuje na produktach wytworzonych w rodzinnej fermie, spełniającej ekologiczne wymagania w zakresie stosowanych metod chowu drobiu oraz będącej pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

Uwaga: