Copyright 2024 - Custom text here

 

W skład 1000 ha gospodarstwa rolnego Rodziny Koźlakiewiczów wchodzą również stawy rybne położone w miejscowości Rumoka w woj. mazwieckim.

Jednym z wcześniejszych administratorów majątku ziemskiego w Rumoce był ojciec znanej pisarki Marii Dąbrowskiej. Z pięknych krajobrazów rumockiego majątku i realiów ówczesnego życia tej okolicy autorka czerpała natchnienie pisząc swoją najsłynniejszą powieść „Noce i Dnie”.

Stawy w Rumoce znajdują się w malowniczej okolicy w otoczeniu Rezerwatu Przyrody – OLSZYNY RUMOCKIE.

Na stawy składa się zespół 13 sztucznych zbiorników wodnych (Staw przy Drodze, Olszynowy, Moczydło, Żuławy, Karczurek, Połomia, Zimowy, Rudka i 5 mniejszych stawów).

Ogólna powierzchnia ok.100 ha. (zalane wodą ok. 80 ha). Stawy służą do hodowli karpia królewskiego i karpia dzikiego. W małych ilościach występuje lin, sandacz i szczupak.

Na terenie tych śródlądowych zbiorników wodnych można spotkać bociana białego,bociana czarnego,  orła bielika, kormorana, rybołowa, czaple siwe i białe oraz stada łabędzi niemych i kaczek.

Roślinność przybrzeżna i brzegowa: pałka szerokolistna, trzcina pospolita i tatarak zwyczajny. Groble porośnięte są trawami, krzewami łozy i drzewami olszy czarnej.