Copyright 2024 - Custom text here

Jesteśmy nowopowstałym zakładem produkcyjnym. Dzięki zastosowaniu urządzeń i rozwiązań technologicznych czołowego producenta branży jajczarskiej, firmy Sanovo, udało nam się stworzyć fabrykę łączącą doświadczenie z nowoczesnymi urządzeniami i rozwiązaniami technologicznymi. Zautomatyzowanie procesu produkcji, mycia i dezynfekcji gwarantuje uzyskanie produktów o najwyższej jakości. Laboratorium czuwa nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych procesów i etapów produkcji, co w połączeniu z kontrolą surowca i sprawdzeniem wyrobu gotowego daje nam pewność że zakład opuszczą tylko produkty spełniające najwyższe wymagania jakościowe.

 

PŁYNNA PASTERYZOWANA MASA JAJOWA

Płynna pasteryzowana masa jajowa jest jednorodnym produktem otrzymywanym z wybitej treści świeżych jaj kurzych w całości pozbawionych wszelkich zanieczyszczeń stałych. Jeden kg masy odpowiada około 19 sztukom jaj kurzych o wadze 60g. 

Produkt gotowy powstaje w wyniku:

 • wybijania świeżych jaj kurzych, 
 • chłodzenia,
 • filtracji, 
 • homogenizacji i pasteryzacji, 
 • chłodzenia, 
 • pakowania, 
 • magazynowania

Opakowanie:

 • Aseptyczne worki typu bag in box o pojemności 5,10,20  kg 
 • Zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności do 1000 kg
 • Cysterna 

Okres przydatności do spożycia:

W zależności od rodzaju produktu i opakowania okres przydatności produktu do spożycia jest następujący:

 • Bag in box - 20 dni od daty produkcji
 • Zbiornik z tworzywa sztucznego – 10 dni od daty produkcji

Warunki przechowywania i transportu:

 • Temperatura 0-4°C, po otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 48 godzin

Zastosowanie:

Piekarnictwo, cukiernictwo, ciastkarstwo, produkcja makaronów, wyroby garmażeryjne, produkcja majonezów i sosów, produkcja alkoholi kremowych, wyroby lodziarskie, wyroby farmaceutyczne.

Oświadczenie GMO:

Oświadczamy, że wyroby firmy Fermy Koźlakiewicz  są wolne od organizmów genetycznie modyfikowanych.

Radiacja:

Oświadczamy, iż produkty firmy Fermy Koźlakiewicz  nie są poddawane napromieniowaniu ultrafioletowemu i jonizującemu.

PŁYNNE PASTERYZOWANE ŻÓŁTKO

Płynne żółtko jest jednorodnym produktem otrzymywanym z wybitej części treści świeżych jaj kurzych (żółtko) pozbawionej wszelkich zanieczyszczeń stałych. Jeden kg żółtka odpowiada żółtku z około 56 jaj kurzych o wadze 60g. 

Produkt gotowy powstaje w wyniku:

 • wybijania świeżych jaj kurzych, 
 • separacja
 • chłodzenia,
 • filtracji, 
 • homogenizacji i pasteryzacji, 
 • chłodzenia, 
 • pakowania, 
 • magazynowania

Opakowanie:

 • Aseptyczne worki typu bag in box o pojemności 5,10,20  kg 
 • Zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności do 1000 kg
 • Cysterna 

Okres przydatności do spożycia:

W zależności od rodzaju produktu i opakowania okres przydatności produktu do spożycia jest następujący:

 • Bag in box - 20 dni od daty produkcji
 • Zbiornik z tworzywa sztucznego – 10 dni od daty produkcji

Warunki przechowywania i transportu:

 • Temperatura 0-4°C, po otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 48 godzin

Zastosowanie:

Piekarnictwo, cukiernictwo, ciastkarstwo, produkcja makaronów, wyroby garmażeryjne, produkcja majonezów i sosów, produkcja alkoholi kremowych, wyroby lodziarskie, wyroby farmaceutyczne.

Oświadczenie GMO:

Oświadczamy, że wyroby firmy Fermy Koźlakiewicz  są wolne od organizmów genetycznie modyfikowanych.

Radiacja:

Oświadczamy, iż produkty firmy Fermy Koźlakiewicz  nie są poddawane napromieniowaniu ultrafioletowemu i jonizującemu.

PŁYNNE PASTERYZOWANE  BIAŁKO 

Płynne białko jest jednorodnym produktem otrzymywanym z wybitej części treści świeżych jaj kurzych (białko) pozbawionej wszelkich zanieczyszczeń stałych. Jeden kg płynnego białka  odpowiada białku z około 29 jaj kurzych o wadze 60g.

Produkt gotowy powstaje w wyniku:

 • wybijania świeżych jaj kurzych, 
 • separacja
 • chłodzenia,
 • filtracji, 
 • homogenizacji i pasteryzacji, 
 • chłodzenia, 
 • pakowania, 
 • magazynowania

Opakowanie:

 • Aseptyczne worki typu bag in box o pojemności 5,10,20  kg 
 • Zbiornik z tworzywa sztucznego o pojemności do 1000 kg
 • Cysterna 

Okres przydatności do spożycia:

W zależności od rodzaju produktu i opakowania okres przydatności produktu do spożycia jest następujący:

 • Bag in box - 20 dni od daty produkcji
 • Zbiornik z tworzywa sztucznego – 10 dni od daty produkcji

Warunki przechowywania i transportu:

Temperatura 0-4°C, po otwarciu produkt należy zużyć w ciągu 48 godzin

Zastosowanie:

Piekarnictwo, cukiernictwo, ciastkarstwo, produkcja makaronów, wyroby garmażeryjne, produkcja majonezów i sosów, produkcja alkoholi kremowych, wyroby lodziarskie, wyroby farmaceutyczne.

Oświadczenie GMO:

Oświadczamy, że wyroby firmy Fermy Koźlakiewicz  są wolne od organizmów genetycznie modyfikowanych.

Radiacja:

Oświadczamy, iż produkty firmy Fermy Koźlakiewicz  nie są poddawane napromieniowaniu ultrafioletowemu i jonizującemu.