Copyright 2024 - Custom text here

Spis treści

Ustalona i realizowana przez Fermy Koźlakiewicz Sp.j.  Polityka Jakości ukierunkowana jest na  ciągłe dążenie do zaspokojenia potrzeb i wymagań naszych Klientów, szczególnie w zakresie wysokiej jakości i bezpieczeństwa oferowanego produktu jakim są jaja konsumpcyjne, przy zastosowaniu nowoczesnych technologii.

W tym celu Firma wdrożyła i  utrzymuje system bezpieczeństwa żywności HACCP (Hazard Analysis ad Critical Control Point) oraz standardy IFS wersja 5 (International Food Standard) i BRC wersja 5 (Global Standard – Food) oraz otrzymała wyróżnienie znakiem PDŻ – POZNAJ DOBRĄ ŻYWNOŚĆ. 

Naszym najważniejszym priorytetem jest wzbudzenie zaufania, zadowolenia i satysfakcji klienta z jakości naszego produktu.

Zadowolenie klienta stanowi filar trwałego powodzenia i rozwoju firmy. 

Cele Jakości Fermy Koźlakiewicz Sp.j.:

 1. Spełnienie potrzeb i wymagań Klientów w najwyższym stopniu zgodnych z wymaganiami, specyfikacjami technicznymi oraz przestrzeganie obowiązujących w tym zakresie przepisów i regulacji prawnych,
 2. Rozwój sprzedaży i wzrost konkurencyjności produktu na rynku,
 3. Wdrożenie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w celu wytwarzania produktów bezpiecznych, zdrowych.

Wyznaczone cele Fermy Koźlakiewicz Sp.j. osiągamy poprzez:

 • pełne zaangażowanie Właścicieli oraz pracowników Fermy Koźlakiewicz Sp.j. dla wspólnej realizacji polityki jakości i celów jakościowych,
 • zatrudnianie personelu o niezbędnej wiedzy, kwalifikacjach i wysokich umiejętnościach praktycznych, dążąc do ciągłego doskonalenia,
 • systematyczne szkolenie całego personelu dla zapewnienia wymaganych kwalifikacji oraz motywowanie do wykonywania działań jakościowych,
 • ciągłe doskonalenie spełnienia wymagań standardów IFS/BRC,
 • stosowanie systemu bezpieczeństwa żywnościowego HACCP,
 • stosowanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i Higienicznej (GHP)analiza pomiaru satysfakcji Klientów oraz przewidywanie i wyprzedzanie ich oczekiwań,
 • staranny dobór i współpracowanie z dostawcami oraz stosowanie surowców i materiałów o standardzie jakości i higieny gwarantującym dobrą jakość produktu,
 • wprowadzenie postępu techniczno-technologicznego w oparciu o doświadczenia branży jajczarskiej w kraju i zagranicą,
 • systematyczny przegląd procesów przebiegających w przedsiębiorstwie oraz ich modyfikację,
 • terminową i rzetelną realizację zamówień,
 • ciągłe obniżanie poziomu reklamacji w stosunku do roku poprzedniego,
 • okresową ocenę skuteczności i efektywności przyjętej polityki oraz założonych celów jak też całego Systemu Zarządzania Jakością,
 • przestrzeganie zasad etycznych,
 • spełnienie wymagań ochrony środowiska.

Najwyższe kierownictwo stwarza każdemu pracownikowi warunki i klimat do zrozumienia zadań i odpowiedzialności za jakość oferowanego produktu. Ustanowiona, akceptowana i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Pracownicy mają świadomość, że tylko indywidualna odpowiedzialność za jakość wykonywanej przez nich pracy i pełne identyfikowanie się z polityką firmy gwarantują osiągnięcie założonych celów. 

Zapewniamy, że Polityka Jakości jest zrozumiała i stosowana na wszystkich etapach procesów produkcyjnych.

Polityka Jakości wspierana jest odpowiednią edukacją i przeglądana pod względem jej ciągłej aktualności oraz udostępniona każdemu, kto tylko jej zażąda.

Firma w celu dalszego doskonalenia oraz wdrażania  systemów zarządzania jakością oprócz nakładu na szkolenia i sprawy związane z personelem, dużą wagę przykłada do zmian w infrastrukturze i postępu technologiczno-informatycznego, realizując swoje założenia i plany.

Jednym z istotnych elementów produkcji Fermy jest nowoczesna,  wysokiej technologii maszyna sortująco – pakująca do jaj MOBA OMNIA 330 COMBI, dająca możliwości :

 • Identyfikacji i identyfikalności produktu TRACEBILITY
 • Dezynfekcji każdego zapakowanego jaja  światłem UV,
 • Automatycznej selekcji jaj z uszkodzoną skorupą,
 • Pakowania w każdy rodzaj opakowań transportowych i detalicznych,
 • Automatycznego pakowania opakowań jednostkowych w opakowania zbiorcze np. kartony,
 • Automatyczną prześwietlającą lampę pozwalającą określić wysokość komory powietrznej jaj a tym samym świeżość jaj (wiek).

Wydajność maszyny to 120 tys. jaj na godzinę, mamy możliwość pakowania ponad 2 mln.jaj dziennie.

W celu spełnienia oczekiwań klientów co do ilości realizacji zamówień, jakości i bezpieczeństwa produktu, artykuł trafia do klienta bezpośrednio w dniu zniesienia (klasyfikowania) jaj. Zakład pakowania i sortowania jaj konsumpcyjnych głównie bazuje na produktach wytworzonych w rodzinnej fermie, spełniającej ekologiczne wymagania w zakresie stosowanych metod chowu drobiu oraz będącej pod stałym nadzorem Powiatowego Lekarza Weterynarii.

 

Uwaga:


Poznaj Dobrą Żywność


Program PDŻ został uruchomiony od 1 maja 2004 roku przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jest on częścią polityki Unii Europejskiej służącej podniesieniu jakości i zwiększeniu różnorodności żywności na obszarze Wspólnego Rynku. 

ZNAK PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność: 

 • gwarantuje utrzymanie stałego, bardzo wysokiego poziomu jakości oznaczonych produktów oraz wiarygodności pochodzenia surowców 
 • przyznawany jest produktom spełniającym kryteria opracowane przez Kolegium Naukowe ds. jakości produktów żywnościowych 
 • to wyróżnienie produktu na półce sklepowej, obecność znaku PDŻ- Poznaj Dobrą Żywność na etykietach zwiększa zaufanie klientów do tych produktów

   Głównym celem akcji „Poznaj Dobrą Żywność” jest dostarczenie konsumentom informacji, pomagającej w wyborze produktów żywnościowych o wysokiej jakości potwierdzonej certyfikatem o doskonałych walorach smakowych i jakościowych oraz podnoszenie zaufania do produktów wytwarzanych masowo o wysokiej i stabilnej jakości, promocja zdrowego stylu życia, zachęcenie do produkcji dobrych i zdrowych produktów a także  przekonanie producentów, że warto inwestować w jakość.

Oznaczenie produktu znakiem jakości PDŻ - Poznaj Dobrą Żywność jest wyróżnieniem dla producentów, poprawia wizerunek firmy oraz informuje  konsumentów o jakości produktu. Producenci dzięki znaczkowi PDŻ zwiększają prestiż swoich wyrobów oraz wzrasta renoma i  konkurencyjność, pozycja na rynku. Zaś konsument ma pewność, że produkt, który wybrał jest monitorowany, badany (na każdym etapie produkcji) od surowca po wyrób gotowy „od pola do stołu”, że jest on zdrowy i na pewno mu nie zaszkodzi.

W celu zapewnienia stałego, maksymalnego poziomu jakości oznaczonych produktów oraz wiarygodności pochodzenia surowców, znak przyznawany jest wyrobom na określony czas: do 3 lat – jeśli nadawany jest produktowi po raz pierwszy oraz do 5 lat - przy kolejnym wyróżnieniu. 

Programem objęte są następujące grupy produktów: 

 1. mięso i przetwory mięsne 
 2. jaja i przetwory jajczarskie 
 3. mleko i przetwory mleczne 
 4. owoce, warzywa (w tym ziemniaki), grzyby i ich przetwory 
 5. zboża i ich przetwory, w tym pieczywo 
 6. ryby, owoce morza i ich przetwory 
 7. napoje bezalkoholowe 
 8. wody mineralne 
 9. miód 
 10. wyroby cukiernicze i ciastkarskie 
 11. zioła i przyprawy 
 12. tłuszcze spożywcze 
 13. gatunkowe piwa i napoje spirytusowe 
 14. wyroby mieszane i wysoko przetworzone na bazie wymienionych wyżej surowców